امور دفاعیه

۱۹ شهریور ۱۳۹۴ | ۰۲:۰۱ کد : ۲۹۱ اخبار
تعداد بازدید:۳۶۶۰
مدارک مربوطه

دانشجویانی که آماده دفاع میباشند میبایست کلیه مدارک مربوط به دفاع  را از سایت دانشگاه دریافت و تکمیل نمایند و به همراه پوستر جهت دریافت نوبت دفاع به اداره پژوهش دانشکده مراجعه نمایند.