اداره پژوهش دانشکده

اهم فعالیت اداره پژوهش:

1- امور مربوط به پایان نامه ها و مراحل تصویب پروپوزال ها

2- انجام امور مربوط به کارآموزی ها

3- برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه کارکنان و اساتید

4- انجمن های علمی دانشجویان

5- انجمن های علمی اساتید

6- برگزاری سخنرانی های علمی مرتبط با هر رشته

7- برگزاری همایش های علمی مرتبط با هر شته

8- برگزاری جلسات دفاعیه

9- رفع مشکلات مربوط به رمز ورود به پورتال دانشجویان